Τραπεζικοί λογαριασμοί

Τράπεζα Πειραιώς
Λογαριασμός: 5167041743875
IBAN: GR5501721670005167041743875
Δικαιούχος Αφοί Παλάση ΟΕ

 

Εθνική Τράπεζα
Λογαριασμός: 144/440166-21
IBAN: GR2301101440000014444016621
Δικαιούχος Αφοί Παλάση ΟΕ